מחנה כדורסל בפסח

למידע ורישום למחנה הכדורסל בפסח של שחקן אמיתי:

https://app.activetrail.com/S/3iwijdaz3jf.htm

נגישות (לסגירה לחצו על הכותרת)