תקנון שחקן אמיתי

 אנו מודים לכם שבחרתם להצטרף לחברת שחקן אמיתי.

להלן מספר הערות וכן, פירוט על תנאי התשלום לכל אחת מהפעילויות שלנו.

שחקנים מתחת גיל 18

ההורה מאשר שקרא את דף המידע להורים, והוא מאשר את תנאיו ואת האמור בו, לרבות את תקנון ההתנהגות.

חובה לצרף לטופס ההרשמה אישור רפואי חתום על ידי רופא משפחה או בדיקות רפואיות של איגוד הכדורסל.

ההורה מצהיר בזאת כי מצב בריאות הילד תקין ומאפשר לו להשתתף בכל הפעילויות.

ילד שאינו בריא, יש לציידו בתרופות ו/או בתכשירים מתאימים והשתתפותו בפעילות היא על אחריות ההורים בלבד.

ילד שאינו מבוטח במסגרת הביטוח לפי חוק הספורט, מחויב לפנות להנהלת החברה לשם עריכת ביטוח מתאים.

ההורה מאשר שימוש בתמונות ו/או בוידאו של הילד שיצולמו במהלך הפעילות לצורך כל עניין שהוא, לרבות לשם פרסום עתידי באתר "שחקן אמיתי" ו/או כל פרסום הנלווה לכך.

 

שחקנים מעל גיל 18

חובה לצרף לטופס ההרשמה אישור רפואי חתום על ידי רופא משפחה או בדיקות רפואיות של איגוד הכדורסל.

השחקן מצהיר בזאת כי מצב בריאותו תקין ומאפשר לו להשתתף בכל הפעילויות.

שחקן שאינו מבוטח במסגרת הביטוח לפי חוק הספורט, מחויב לפנות להנהלת החברה לשם עריכת ביטוח מתאים.

השחקן מאשר שימוש בתמונות ו/או בוידאו שלו שיצולמו במהלך הפעילות לצורך כל עניין שהוא, לרבות לשם פרסום עתידי באתר "שחקן אמיתי" ו/או כל פרסום הנלווה לכך.

הערות כלליות

הנהלת החברה אינה אחראית על הציוד האישי של השחקנים, ואינה אחראית עבור אובדן כסף, פלאפון ודברי ערך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות התוכניות והתכנים לפי שיקול דעתה.

 

אופן ותנאים לרישום:

רישום באמצעות האינטרנט, יתקבל במשרדי החברה רק לאחר השלמת הפרטים האישיים, פרטי אמצעי התשלום, הצהרת הבריאות וסימון שדות החובה. האחריות על מילוי טופס הבריאות חלה על הרושם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות.

אמצעי ותנאי תשלום:

 

תשלומים:

אימונים אישיים- עד  12 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.

סדנת קליעה– תשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, המחאה או מזומן.

מחנות קיץ- עד 4 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.

מחנה  pro - עד 4 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.

יום דייויד בלאט- תשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, המחאה או מזומן.

 

 

ביטולים:

בקשות לביטול השתתפות בפעילויות השונות תתקבלנה בכתב בלבד, באמצעות מייל למרב:

m.trueplayer@gmail .com

מחנות קיץ:

במקרה של ביטול הרישום עד חודש לפני פתיחת המחנה- תשלום של %10 מהעלות.

במקרה של ביטול הרישום עד שבועיים לפני פתיחת המחנה- תשלום של %50 מהעלות.

ביטול לאחר מועד זה מחייב תשלום מלא.

אין החזרת כספים בגין היעדרות מהמחנה ללא הודעה מוקדמת.

אימונים אישיים

ביטול האימון עד 72 שעות לפני מועד התחלתו לא יחוייב.

ביטול לאחר מועד זה מחייב תשלום מלא.

מחנה pro

ביטול הרישום עד שבועיים לפני מועד ההתחלה- תשלום של 10% מהעלות.

ביטול הרישום עד שבוע לפני מועד ההתחלה- תשלום של 50% מהעלות.

ביטול לאחר מועד זה מחייב תשלום מלא.

סדנת קליעה

ביטול ההשתתפות עד 48 שעות לפני מועד התחלת הסדנה לא יחוייב.

ביטול לאחר מועד זה מחייב תשלום מלא.

יום דייויד בלאט

ביטול ההשתתפות עד 72 שעות לפני מועד ההתחלה לא יחוייב.

ביטול לאחר מועד זה מחייב תשלום מלא.